Znanje na poklon

  • Anketa

Da li biste izdvoji 2 evra po hektaru za kupovinu protivgradnih raketa?Sve ankete
Znanje na poklon

Znanje na poklon Epizoda 61.

Znanje na poklon

Znanje na poklon Epizoda 135.

Svi članci

ISHRANA OVACA U ZIMSKOM PERIODU

Znanje na poklon

U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno bi trebalo da bude kvalitetno tj.košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilikama kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga vrsta konzerviranog hraniva koja zauzima važnu ulogu u ushrani ovaca u zimskom periodu je i kvalitetna silaža. Količina silaže u obroku kod ishrane ovaca obično se kreće od 2-3 kg uz 1,5-2 kg kvalitetnog sena. Ukoliko  se raspolaže sa  kvalitetnim senom, pogotovu ako se radi o kvalitetnom senu travno-leguminoznih smeša, njegova količina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno a udeo kukuruzne silaže poveća na 4-5 kg dnevno. Svakako treba voditi računa o obezbeđivanju uslova kako ne bi došlo do smrzavanja silaže u zimskim uslovima i nikako ovcama ne davati smrznutu, plesnivu silažu jer takva silaža pogotovu kod bremenitih ovaca može dovesti do naduna, pobačaja i poremećaja u varenju. Isključivanje sena iz obroka se ne preporučuje. Količina koncentrata u dnevnom obroku kreće se od 150-250gr. Ishrana ovaca za vreme laktacije u zimskom periodu mora biti ujednačena. Hranjene se vrši tri puta dnevno u više navrata sa manjim količinama hrane.  Kod ishrane ovaca u zimskom periodu mora se voditi računa o unosu kalcijuma tako da ukoliko se ovce hrane hranivima siromašnim kalcijumom  potrebno je dodavati 3-4 gr. stočne krede pomešane sa mekinjama. Kod upotrebe korenasto - krtolastih hraniva potrebno je voditi računa da ona budu dobro očišćena od zemlje i sitno iseckana.  

Autor: Igor Petrović, Savetodavac za stočarstvo, PSS Prokuplje
Izvor: www.psss.rs 

Postavi novi komentar

Komentara (0)

Dodaj komentar

pet - = jedan
Vezani članci

Znanje na poklon

FARMA ĆURAKA

Pošto su uvideli da se u našoj zemlji veoma mali broj ludi bavi tovom ćuraka , porodica Ilić je 2000. godine odlučila da kupi i modernizuje nekadašnju farmu koka na periferiji Smederevske Planake i uveze prve ćurke. Danas je na ovoj farmi više od 20 000 ćuraka, koje su kao jednodnevne došle iz Austrije...

+ detaljnije

Znanje na poklon

KAKO UVEZENE JUNICE ZATVARAJU FARMU!

Pre tri godine Momir Jovanović je uvezao 16 junica iz Nemačke, posrednik je bio Imlek. Junice su uvezene sa papirima koji potvrđuju da su potpuno zdrave, međutim kako se u našoj zemlji ne radi analiza na mikoplazmozu, niko nije mogao ni da pretpostavi da ove krave boluju upravo od ove bolesti...

+ detaljnije

Znanje na poklon

PAŠNJACI U ISHRANI STOKE

Ima mnogo aspekata koji idu u prilog korišćenju pašnjaka u našim uslovima te se ovom načinu ishrane treba posvetiti značajna pažnja. Neki od faktora koji favorizuju korišćenje pašnaka u odnosu na druge vrste ishrane domaćih životinja bi se mogli svrstati u 3 grupe…

+ detaljnije

Znanje na poklon

FARMA OVACA U KRNJEVU

Naselje Krnjevo nalazi se u opštini Velika Plana, a u njemu živi oko 4000 ljudi i to u 1257 domaćinstava. Jedno od najpoznatijih među njima, posebno na izložbama stoke i poljoprivrednim sajmovima jeste domaćinstvo porodice Mirković. Oni od 1999. godine čuvaju ovce rase Virtemberg...

+ detaljnije

Znanje na poklon

KONSTRUKCIJA PRASILIŠTA

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koji imaju samo nekoliko krmača. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije:  - da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od krmača - ugnječenja i gaženja, - da omogući brži, nesmetan razvoj prasadi...

+ detaljnije