Znanje na poklon

  • Anketa

Da li biste izdvoji 2 evra po hektaru za kupovinu protivgradnih raketa?Sve ankete
Znanje na poklon

Znanje na poklon Epizoda 40.

Znanje na poklon

Znanje na poklon Epizoda 49.

Svi članci

ISHRANA OVACA U ZIMSKOM PERIODU

Znanje na poklon

U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno bi trebalo da bude kvalitetno tj.košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilikama kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga vrsta konzerviranog hraniva koja zauzima važnu ulogu u ushrani ovaca u zimskom periodu je i kvalitetna silaža. Količina silaže u obroku kod ishrane ovaca obično se kreće od 2-3 kg uz 1,5-2 kg kvalitetnog sena. Ukoliko  se raspolaže sa  kvalitetnim senom, pogotovu ako se radi o kvalitetnom senu travno-leguminoznih smeša, njegova količina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno a udeo kukuruzne silaže poveća na 4-5 kg dnevno. Svakako treba voditi računa o obezbeđivanju uslova kako ne bi došlo do smrzavanja silaže u zimskim uslovima i nikako ovcama ne davati smrznutu, plesnivu silažu jer takva silaža pogotovu kod bremenitih ovaca može dovesti do naduna, pobačaja i poremećaja u varenju. Isključivanje sena iz obroka se ne preporučuje. Količina koncentrata u dnevnom obroku kreće se od 150-250gr. Ishrana ovaca za vreme laktacije u zimskom periodu mora biti ujednačena. Hranjene se vrši tri puta dnevno u više navrata sa manjim količinama hrane.  Kod ishrane ovaca u zimskom periodu mora se voditi računa o unosu kalcijuma tako da ukoliko se ovce hrane hranivima siromašnim kalcijumom  potrebno je dodavati 3-4 gr. stočne krede pomešane sa mekinjama. Kod upotrebe korenasto - krtolastih hraniva potrebno je voditi računa da ona budu dobro očišćena od zemlje i sitno iseckana.  

Autor: Igor Petrović, Savetodavac za stočarstvo, PSS Prokuplje
Izvor: www.psss.rs 

Postavi novi komentar

Komentara (0)

Dodaj komentar

šest + tri =
Vezani članci

Znanje na poklon

AMONIJAK U STAJI

Povećana koncentracija gasova neprijatnog mirisa u staji je prisutna na visokim temperaturama u letnjem periodu. Neprijatan miris potiče od gasova koji nastaju pri raspadanju otpadnih materija, prostirke, urina, izmeta, hrane (posebno silaža)...

+ detaljnije

Znanje na poklon

SILAŽA I SIR

Kraj avgusta je vreme siliranja kukuruza. Dobro spremljena silaža, garantuje i dobar sastojak u obroku krave. U cenu koštanja mleka svakako ulazi i cena spremanja silaže koja zavisi od nekoliko faktora među kojima je najvažniji prinos. Što je veći prinos, razume se i silaža je jeftinija...

+ detaljnije

Znanje na poklon

POVEZANOST ISHRANE I PLODNOSTI KRAVA

Plodnost goveda je biološka i veoma značajna odlika. Obnavljanje stada, proizvodnja mleka, i goveđeg mesa moguća je redovno samo uz adekvatnu plodnost priplodnih grla. Otuda se i ističe da je plodnost presudni faktor obima i ekonomičnosti proizvodnje u govedarstvu. Sa gledišta ishrane za ovaj vid produktivne aktivnosti goveda imaju specifične potrebe...

+ detaljnije

Znanje na poklon

PROIZVODNJA MEDA NA ZLATARU

Prema procenama u Srbiji ima oko 12 000 pčelara od kojih je oko 8000 učlanjeno u Savez pčelarskih organizacija, dok pčelari amateri sa 5 do 6 košnica to uglavnom rade kao hobi. Iskusni čelari kažu da posao nije lak i da je neophodno mnogo učenja i znanja, a tek sa tri do pet godina iskustva može da se očekuje značajnija zarada, rekao nam je Vuk Živković iz sela Radijević u opštini Nova Varoš....

+ detaljnije

Znanje na poklon

ISPRAVNOST VODE ZA NAPAJANJE STOKE

Voda za napajanje životinja mora da bude odgovarajućeg kvaliteta, da je zdravstveno ispravna. Treba da bude bez mirisa, bistra, bezbojna, prijatnog i osvežavajućeg ukusa, ne suviše hladna ni suviše topla. Ni u kom slučaju ne sme da ošteti njihovo zdravlje. Temperatura vode za napajanje treba da se kreće od 8-12 stepeni celzijusa i zimi i leti...

+ detaljnije