До колко значима е ролята на коминните противодимни шапки

шапка за комин

Коминните шапки са аксесоар, който е неизменна част от димоотводната инсталация. Когато се отоплявате с уред на дърва, пелети, нафта, газ или друг изкопаем енергиен източник това, което трябва да предвидите са именно редица важни неща, които имат отношение към повишаване ефективността на отоплителния процес. Именно с коминни противодимни шапки, които са предназначени за монтиране на изхода на коминната система можете да се погрижите за защитата и осигуряване на коректно отвеждане на димните газове в атмосферата.

Много потребители подценяват ролята на тези елементи и по този начин се налага често да търсят услугите на коминочистачи, които с помощта на специални пособия да отстраняват навлезлите в системата замърсявания. Защото само чистия комин може да бъде повод за безопасно използване на отоплителния уред. в днешната публикация ще ви разкажем за основните функции на коминните противодимни шапки.

Повишава ефективността от горивния процес

За домакинствата най-голямо значение през зимния период е да разходват по-малко гориво, но пък за сметка на това да получават оптимално уютни и благоприятни условия за живот в жилището. Сигурно се питате как един аксесоар, който дори няма пряк контакт с уреда може да се окаже ефективен и подобряващ икономичното изгаряне на горивото.

Съществената роля на противодимните шапки, които се поставят на върха на комина е в това да осигурят:

 • Равномерно изгаряне на горивото;
 • Ефективното отвеждане на дима и газовете в атмосферата;
 • Да оптимизира разхода на гориво.

Монтирането на такъв елемент на върха на отоплителната инсталация е доказано приоритетен, защото главната функция на шапката е в това да осигури извеждането на вредните газове и да не позволи те при екстремни климатични условия да се върнат обратно към уреда, което може да доведе до задимяване  помещенията, неприятна миризма, загасване на пламъка.

Защитава комина от влага, конденз и замърсявания

шапка

Съществена е защитната роля на коминните противодимни шапки. По отношение на тази им функция можем да изложим доста факти. Тъй като комина е изложен на различни атмосферни условия то това до голяма степен може да повлияе на работата на отоплителния уред както и на разхода на гориво.

По отношение на защитата, която аксесоарите гарантират ще споделим, че комини разполагащи с такива шапки имат изключително добра протекция срещу:

 • Снеговалеж.
 • Дъждове;
 • Силен вятър;
 • Гнездене от птици;
 • Попадане на запалими предмети в комина;
 • Други атмосферни влияния.

Влагата и замърсяванията могат да окажат сериозно влияние върху работата на отоплителния уред и по този начин да повишат разхода на гориво за отопляването на жилището. Специфичната защитна роля на шапките е в това, че те едновременно се грижат за да постигнат оптимално добри условия за отопляване и регулирано изгаряне на горивото. В същото време не позволяват в комина да попадат замърсители и причинени от атмосферни влияния натоварения, които да повлияят на отвеждането на дима и газовете в атмосферата.

Гарантират протекция срещу механични, топлинни, електрически и друг тип натоварвания, които биха повлияли на процеса на отопление и работа на използвания уред.

Видове и избор

Тенденциите, които се предлагат на пазара са многообразни. Основната класификация при този тип противодимни аксесоари се разглежда спрямо:

 • Размери, които да бъдат изцяло съобразени с отвора на комина;
 • Начин на монтаж, който да гарантира стабилно закрепване;
 • Материал, който е устойчив на корозия и химични реакции;
 • Съобразно типа на уреда и използваното гориво;
 • Дизайн, адаптивен към облика на къщата и покрива;
 • Цена, която да устройва стопаните на имота и други.

Търговците на такива аксесоари са добре обучени и при необходимост винаги могат да предоставят професионални съвети на клиентите си с оглед на това да бъде избран елемент, който напълно ефективно да послужи за съответните защитни цели. Популярността на противодимните шапки сред ползващите печки, камини и котли е очевидна, а именно на тях домакинствата разчитат за осигуряване на предпазна мярка срещу навлизане на замърсявания в коминната система. Когато инсталацията е чиста и няма конденз или други препятствия, които да повлияят на отвеждането на газовете то така се повишава и ефективността от работата на отоплителния уред.

pokZnanjena