Защо фермерите предпочитат да инвестират в култиваторите MASS

За отстраняване на плевелите, разрохкването и разбиването на буците пръст, аериране и още редица са ползите от употребата на култиваторите в земеделието. Оказва се, че този тип инвентар е изключително ценен ресурс за почвена обработка и поради това фермерите са склонни да заменят основните и тежки плугове именно са някой от вариантите висококачествени култиватори за слято или междуредово окопаване. Несъмнено спецификата на култивиращата техника и нейните преимущества ѝ дават предимство пред останалите модели прикачен инвентар, тъй като де факто стопаните извършват комбинирани обработки само с наличието на правилния култиватор.  Изключително надеждни и здрави култиваторите MASS са предпочитано решение, за ефективна, рентабилна и високо производителна дейност.качествен култиватор

Фермерите ежедневно се изправят пред редица предизвикателства, които са свързани с това да устояват на природните катаклизми, вредители, неблагоприятни условия, които биха повлияли върху количеството  и качеството на продукцията.  Затова не е случайно твърдението, че всъщност това е един от най-неблагодарния и трудно прогнозируем сектор, в който можеш да вложиш твърде много инвестиции, но в крайна сметка възвращаемостта да не оправдава очакванията Ви. Затова при избора на прикачен инвентар стопаните са особено взискателни, тъй като това е една от мерките, с които могат да подобрят състоянието на почвения слой и да повишат неговото плодородие.

А MASS предоставя на земеделските предприемачи ефективно решение с култиваторите, които могат да се приложат при разнообразни обработки в зависимост от отглежданите агро култури. Най-разпространени са моделите за слята и междуредова обработка. При първите се третира цялостно площта, като идеята е да отстранят плевелните и остатъците от засетите култури, да се размесят и по този начин да се получи така нареченото хумусно обогатяване. Освен това с  култиваторите за слята обработка изключително успешно се аерира почвата и се извършва качествено подготовка за самото предстоящо засяване.  Съвременните култиватори MASS както за слята така и за междуредова обработка са снабдени със здрави пружини, които предпазват лопатите от повреда при сблъсъка им с по-едри корени от дървета или камъни. Това гарантира тяхната дълголетна експлоатация и качествена обработка.

Култиваторите за междуредова обработка са изключително ценен ресурс и помощник на стопаните, които отглеждат трайни насаждения или зеленчуци.  Те са високо ефективни по отношение на извършваното мероприятие и изключително нежни към вече засетите култури. Лопатите са разположени на такова разстояние една от друга, че се възпрепятства засягането на кореновата система на растенията и тяхната листна маса. А за този тип земеделски култури освен подготовката особено значение има и обработката по  време на техния растеж. Затова стопаните се доверяват на инвентар като култиваторите MASS, с които добрите резултати са гарантирани.

 

 

pokZnanjena