Кои са основните разлики между шофьорските курсове от категория B1 и B?

Видовото разнообразие на шофьорските курсове, които се предлага у нас никак не малко. Що се касае до това кои са наистина важни и кои не можем да поспорим. Има обаче един тип курс за шофьори, за който много от инструкторите казват, че е безполезен и ненужен. Става дума за категория Б1. Характеристиката на тези шофьорски курсове е да се дава право на водачите да шофират малки автомобили с максимално тегло 400 кг. за справка ще уточним, че един нормален автомобил е с тегло между 800 и 1000 килограма. Вероятно законодателя е предприел въвеждането на такава категория шофьорски курсове от гледна точка на навлизането на електромобилите, които са с по-ниско тегло. Но всъщност ако имате шофьорска книжка категория B то това ви дава автоматично право да карате и такива, които са с по-малка маса. Някак се препокриват двата курса и затова инструкторите наричат курса категория b1 неатрактивен и ненужен. Губи се логиката да се разделят курсовете на Б и Б1, защото реално изискванията към самите обучаващи се са идентични. Задължително условие да застане зад волана един водач е да е навършил пълнолетие. Друго категория Б1изискване на закона е да има завършено основно образование или по-висока квалификационна степен на обучение. физическата годност, която се доказва с медицинско свидетелство също е общо документ, който се изисква. Реално разликата е единствено в килограмите на управляваното превозно средство. Може би другата съществена разлика между В и В1 е това, че кандидатите за Б1 могат да преминат обучението една година по-рано от обичайното. Но това пък не им дава право да ползват свидетелството си за правоуправление, тъй като така или иначе ще го получат след навършване на 18 годишна възраст. Ето още едно доказателство за безполезността на тази инвестиция.

Когато говорим за шофьорски курсове категория b1 то тук важат същите правила за провеждане на обучението както при курсистите,  записали категория В. часовете по теория и практика, които са определени в минимални диапазони 40 за теория и 31 часа практика също нямат никаква разлика, независимо дали карате курс за кола 350 килограмова или доста по-тежка. Освен това ще се отнася и до цената на курса не си мислете, че тя е по-евтина само защото е под категория на основната В. но всичко е въпрос на желание на курсиста и ако той желае да придобие категория b1 то му се дава това право. Въпросът е дали ще успеете да намерите автошкола, която да разполага в автопарка си с точно такова превозно средство за обучение.

Ако трябва да отчетем положителните параметри на малките и по-леки автомобили то несъмнено ще кажем, че те са идеалните превозни средства за претъпкания с коли град. Обикновено един много голям проблем е паркирането и ако имате малък автомобил, то това наистина е предимство. Освен това колкото па-малки са колите толкова по-евтина е тяхната консумация на горива, което ги прави наистина икономичното решение за натоварения градски трафик. Ето, че не можем на 100 % да кажем, че този курс е безполезен, тъй като ако имате намерение да ползвате единствено малки превозни средства до 400 килограма то категория b1 е шофьорския курс, който би ви дал право да управлявате такъв автомобил. Но не автомобила, зад чиито волан сте застанали ви прави добри водачи, а уменията които придобивате по време на шофьорския курс. Затова независимо дали записвате категория Б или Б1 винаги търсете автошкола и инструктори, които да предложат по-качествено и добро обучение. за младите водачи е важно още по време на курса да се научат да действат експедитивно и уверено.  Ако инструктора, който ви обучава е леко изнервен и си позволява да повишава тон, това до известна степен може да се окаже стресиращо за курсиста и той да не че чувства сигурен да застане сам зад волана. Но ако е попаднал на наистина съвестен и спокоен инструктор, то определено много по-бързо и ефективно ще усвои двата важни модула – теория и практика по времетраенето на курса.

Какво трябва да подготвите за записването на курса? Документите, които се изискват от автошколата при записването са копие от лична карта, копие от свидетелство за завършено образование(задължително е да имате минимум основно), снимки в паспортен формат 2 броя( те се изискват за изготвянето на вашето досие от автошколата). Когато сте готови с набора от документи и отговаряте на изискванията на законодателя да бъдете записани на курс категория Б1 или Б вече можете да бъдете включени в графика за провеждане на обучението. Двата модула, които са задължително присъствени се провеждат съгласно реда за тяхното провеждане. Първо се минава модула теория, като целта е курсистите да бъдат запознати с правилника за движение по пътищата и безопасността. Разбира се, в този модул има и часове, които отделят внимание на категория Бустройството и характеристиките на автомобила. Ако сте записали курс от категория Б1 то инструктора ще ви запознае с приликите и разликите между видовете леки автомобили и спецификата на тяхната работа. При завършването на теорията курсиста подлежи на изпит, който се състои в тестова форма. При успешно полагане и решаване на теста курсиста има право да започне и своето практическо обучение. без значение дали става въпрос за категория B или B1 часовете, които трябва да бъдат взети са минимум 31. Модула е много важен, тъй като цели да даде знания и умения на бъдещите шофьори, които са свързани с тяхната концентрация, маневри на автомобила, работа с уредите по таблото, справяне с интензивния трафик в града, изграждане на навици и много други. Както при теоретичния модул и след приключването на часовете по практика курсиста се явява на изпит, с който показва своите шофьорски умения. Времетраенето на изпита е минимум 25 минути и цели изпитващия да установи дали курсиста е наясно с пътната обстановка и дали може да се справи във всяка една създала се ситуация.

Независимо дали сте записали курс от категория Б или Б1 до тук изброените правила и специфики важат за всеки един тип обучение за водачи на моторни превозни средства. Бъдете концентрирани, внимателни и спокойни. Така инцидентите на пътя ще бъдат в пъти по-малко. Успешно и безаварийно шофиране!

 

 

pokZnanjena