Здравината на плуговете – защо е основен критерий при инвестиране

Богат асортимент от здрави плугове ни предлагат от MASS. Потвърждение за това, че си струва стопаните и производителите на зърнено-житни култури да залагат на качествени машини и инвентар са високия ръст на продажбите MASS.bg – здрави плугове,сеялки, култиватори, дискови брани и други. А няма как да се проведат агротехническите мероприятия без наличната прикачна техника, която е основен ресурс за обработка на големи терени с разнообразни култури.

Плуговете – за какво се ползват и защо да бъдат здрави

Дълбоката оран е критерий, който изисква употребата на плугове. Ако преди десетилетия се ползваха главно плугове, които се теглеха от конска тяга то сега нещата са доста по-перспективни. Всъщност за да бъде оптимално продуктивно извършването на обработките се използва прикачен инвентар, който е здрав и надежден, работи ефективно независимо от това какъв е типа на почвата и културите, чиито корени още не са отстранени. А плуговете в наши дни са мощните средства, които се справят оптимално ефективно с всякакъв тип пространства, почви и останки от посеви, клони и други препятствия. Те се теглят от мощни машини, което е още едно основание да отговарят на критерия здравина.Лозаро овощарски Плуг

А самата роля на дълбоката оран е да се погрижи за това почвата да бъде оптимално добре обработена. С качествената обработка се осигурява добро аериране на почвата, отстраняване на плевели, остатъци, подобряване на плодородието на почвения слой.

И за още по-оптимални и добри резултати от MASS предлагат разнообразие от плугове, които се превръщат в ефективни решения за всяко земеделско стопанство:

  • Обръщателни плугове;
  • Навесни плугове;
  • Навесен конвенционален плуг;
  • Олекотен плуг;
  • Плуг за лозаро-овощарски култури и други.

От MASS осигуряват на своите клиенти колекция от иновативни, качествени и здрави плугове, които се превръщат в мощно средство за висококачествени, рентабилни и производителни обработки. Разумното инвестиране няма как да не се отрази на намаляването на разходите за гориво, както и спестяване на техническо време при провеждане на агротехническите обработки.

 

pokZnanjena