Напоителните системи са важен детайл от постигането на качествена земеделска продукция.

Проектирането  на една напоителна система в повечето случаи е свързано с професионално израждане на такава. Всъщност тук става въпрос не просто за поставянето на няколко маркуча за капково напояване, а цялостното ѝ създаване и отвеждането на водата от изкуствения басейн до растенията. Има култури, които имат необходимост да бъдат напоявани редовно. Зеленчуците и трайните насаждения няма как да дадат добри добиви, ако не бъдат обслужени и отгледани подобаващо. Затова тук Агропът2011 предлага наистина правилни и конкретни решения, които са свързани именно със създаването на такава поливна система. Всъщност водата е живот и именно регулираното ѝ подаване до съответната култура може да донесе благоприятност и рентабилност.

Тютюн, гъби, зеленчуци, грозде, праскови, кайсии са тези, които имат наистина голяма нужда от напояване. Ако оставите полето да се засуши е повече от ясно , че посевите ще погинат и нищо няма да изкарате като продукция. С такава поливна система , която дори можете да регулирате от разстояние е много лесно да се постигне впечатляващ резултат. Днес в напояването се използват различни варианти, като такива,  които са с нисък разход на вода, а под формата на дъждуване разпръскват капките и достигат до целта, която следва да се напои. Благодарение на локализирането на капките наистина ще видите как ефективно се постига водоподаването и се пести както енергия, която агрегата консумира, така и количеството разходвана вода.

Правилно смятате, че редовното напояване е причина и за образуването на редица плевели. Това обаче си има и своите добри практики. Знаете ли например, че много стопани умишлено оставят културите да се затревят като така се регулира изпаряването а водата от слънцето. Така всъщност зеленчуците и плодовите дръвчета получават засенчване около стеблото и така се задържа влагата в почвата. Метода всъщност не се използва от вчера. Опита на стопанствата показва, че ефективната грижа за производството на такива култури изисква напояването да бъде конкретно зададено и поетапно. С водата растенията получават нужната енергия и хранителни вещества, с които те успяват да дадат така очаквания добър добив.

Освен за открити площи напоителните системи са подходящи и за оранжерийно производство. Тук разбира се системата се изражда спрямо параметрите на съоръжението и в зависимост от вида на културата. Напояването се извършва естествено и по начин, по който изискват растенията и в случая системата е стационарна. Откритите площи могат да се напояват с пръскачки, дъждовни инсталации  подаване като мъгла. Рамената на разпръскваща напоителна система могат да бъдат достатъчно големи, за да се постигне  контролиран и ефективен процес. От това дали успявате да напоите добре зависи и качеството на земеделската продукция.

 

pokZnanjena