Сигурно и бързо прибиране на реколтата с хедери от Агропът2011

Тежката артилерия в прибирането на реколтата са инвентара за комбайни, които са предназначени за слънчоглед и царевица. С тези хедери прецизната работа и надеждното прибиране на добива е гарантирано. Като се има предвид, че в търговската мрежа у нас се предлагат разнообразни инвентари, които спомагат дейността на фермерите не бива да се подценява и това, че при хедерите също се предлагат видове, които са достатъчно ефективни и сигурни при извършване на процеса. Комбайните, които Агропът2011 представя разполагат с разнообразен прикачен инвентар, с който модернизирането на земеделието е факт. И ако преди години е било особено тежко да се извършва надеждно и бързо прибиране на добивите от слънчоглед и царевица, то днес наистина се забелязва едно успешно навлизане на инвентар като хедери и други, които осъществят качественото събиране и на последното зърно.

Съвременните хедери разполагат със система за работа, с която фермерите постигат изключително добри резултат. Процесът не изисква почти никакъв физически труд и механизирането е до толкова подобрено, че максимално стопаните могат да планират времето си. С хедерите от Агропът2011, които са производство на водещи марки се намаляват загубите при прибирането на добивите.тяхната продуктивност де дължи и на  това, че стопаните могат да изберат максимална ширина на хедера, което на практик прави използването на инвентара максимално рентабилно. Здрави и способни да се справят със стеблата и да приберат отгледаната култура наистина този инвентар е задължително присъстващ в ресурса за работа на едрите земеделски стопанства, които държат на това да получават ежедневно сигурност и бързина при изпълнение на текущите агродейности.

Предлагат се два вида хедери за стопанствата. Такива за царевица и слънчоглед. Внушителния вид на тези инвентари наистина е впечатляващ. Те разполагат със стоманени шишове, които умело загребват стеблата на отглежданата култура и без всякакви проблеми успяват да ги отрежат от основата им. Работата е строго специфична и прецизността е на първо място. Здравината е гарантирана за да се справят бързо и прецизно с възложената задача. Представете си декари засети с царевица и слънчоглед, които трябва за максимално кратък срок да бъдат пожънати. Ако стопаните не разполагат с надеждна машина, която да осъществи това е немислимо да се постигнат някакви конкретни и бързи резултати. До голяма степен качеството на добивите зависи от времето. Ако се изпусне подходящия момент за събирането на реколтата стопаните рискуват нейното качество да бъде не до там подходящо за пазара. Ето защо нуждата от хедър, с който да се планира процеса е абсолютна необходимост за съвременното земеделско стопанство.

pokZnanjena