Високоефективни мулчери представя Агропът2011

Почистването на земеделските терени може да се окаже непосилна задача с техниката , с която стопаните разполагат. Напоследък с цел увеличаване на стопанствата започнаха да се използват и терени, които са силно затревени, с наличие на много храсти и дървета. Разбира се, почистването на такъв участък изисква определено надеждна техника, к.с която стопаните да се справят успешно. Вероятно си мислите, че с ръчен труд и повечко хора ще успеете да се правите с тежката обстановка, но всичко зависи от големината на почистваната площ. Възможностите наистина са доста, но когато търсите бързина, ефективност и максимален резултат то със сигурност се нуждаете от мулчерите ни. Агропът2011 е специализиран в търговията със селскостопанска дейност. При нас ще намерите нужната за всяко стопанство техника и ресурс като високоефективни трактори от световно ниво, сеялки, тороразпръскващ инвентар, всякаква почвообработваща техника, както и мулчери.

Мулчерите биват няколко вида и тяхната специфика на работа ги прави не толкова търсени и масово използвани за вече обработваеми терени. Леките мулчери са по-често срещани заради това, че при тях работата се свързва със строго определени условия на отглеждане на дадени култури. Реално това се прави при трайните насаждения, при които междуредовото пространство не се разорава, а единствено се мулчира от инвентара и се почиства прекалено голямото затревяване. С този метод на отглеждане на културите се избягва прекаленото засушаване и не малко стопанства използват мулчерите с оглед на такова ефективно земеделие.

Мулчирането е дейност, която всъщност не е единствено присъща за земеделския бранш. Много строителни дейности, когато са насочени към това да се строят пътища и да се обособяват пътеки се извършват с помощта на по-големи и мощни мулчери. Тук не само храсти и треви попадат под обсега на машината, но и дървета с определени размери. Реално тази техника раздробява попадналите в обсега и дървета и храсти и ги раздробява. Високоефективни, здрави и особено мощни тези машини са се превърнали в тежката артилерия при почистването на всякакви труднодостъпни терени. В сайта на Агропът2011 можете да намерите богато разнообразие от такива, които да допринесат за надеждно извършване на нужните операции. Условията, който предоставя терена определено са различни и с помощта на мулчерите няма да има терен, с който те да не могат да се справят. Качество, ефективност, надеждно изпълнение са само малка част от резултатите, които успешно ще постигнете.

Има разнообразни обработки, с които стопаните ежедневно подобряват плодородието на почват. За да стигнат до същинските такива първо трябва да подготвят терена за това. Именно мучерите са тези, които ще извършат подготовката и почистването на всякакви терени.

pokZnanjena